Przejdź do treści

Radio Opole - misja i emisja
Radio Opole to jedyna publiczna rozgłośnia Śląska Opolskiego. Spełnia swą misję informacyjną, społeczną i kulturową na poziomie regionalnym (województwo) i lokalnym (miasta i wsie). Jest też najstarszą, bo istniejącą od 1952 roku, rozgłośnią w Opolskiem.

Siedziba Radia Opole

Głównym przedmiotem działania Radia Opole jest przede wszystkim tworzenie i bezpłatne rozpowszechnianie regionalnych programów radiowych za pomocą urządzeń do tego służących, emisja reklamy oraz budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych.

Dzięki programom radiowym Radio Opole:

  • uczestniczy w życiu publicznym Opolan jako ośrodek informacji, a także centrum wymiany poglądów między obywatelami a reprezentującą ich władzą i organizacjami.
  • rzetelnie i obiektywnie odzwierciedla różnorodności wydarzeń i zjawisk w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i zagranicznej,
  • wspiera kształtowanie się opinii publicznej, a gdy zachodzi taka potrzeba, artykułuje tę opinię na poziomie krajowym.
  • promuje kulturę, naukę, oświatę i rozrywkę na wysokim poziomie.
  • dba o własny wizerunek jako rozgłośni tyleż popularnej, co opiniotwórczej i wiarygodnej, kierującej się zasadami etyki dziennikarskiej i odpowiedzialności za słowo.

Siedzibą główną Radia jest miasto Opole. Rozgłośnia posiada też studia lokalne i korespondentów w Brzegu, Nysie, Prudniku, Strzelcach Opolskich i Głubczycach. Reporterzy lokalni pracują także w Kędzierzynie - Koźlu. Kluczborku, Krapkowicach, Oleśnie, Namysłowie oraz w powiecie opolskim.

Radio Opole posiada częstotliwość regionalną z nadajnikiem w Chrzelicach (103,2 MHz) oraz częstotliwości lokalne w Opolu (101,2 MHz), Kluczborku (96,30 MHz), Oleśnie (89,1 MHz), Paczkowie (92,6 MHz), Strzelcach Opolskich (105,1 MHz), Głubczycach (94,8 MHz), Namysłowie (107,7 MHz), Brzegu (88,0 MHz) 

Radio Opole to obecnie jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa, stąd w jej nazwie  skrót S.A. Radio Opole S.A. działa na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, a także na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki. Wszystkie akcje spółki należą do Skarbu Państwa.

Pełna nazwa spółki to: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Opolu „RADIO OPOLE”  S.A. Została ona zawiązana aktem notarialnym dnia 18 listopada 1993 r. jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, która powstała z części mienia Państwowej Jednostki Organizacyjnej „Polskie Radio i Telewizja”, działającej  do 30 listopada 1993 roku pod nazwą  „Regionalna Rozgłośnia Radiowa w Opolu”.

Od radiowęzła po cyfrową jakość

Za niemieckich czasów Opole nigdy nie doczekało się własnej radiostacji. W 1927 roku rozpoczęła natomiast działalność Rozgłośnia Polskiego Radia w Katowicach. Stworzyła ona specjalny program w języku polskim przeznaczony dla słuchaczy z terenu Śląska Opolskiego prowadzony przez Stanisława Ligonia.

Po kapitulacji Niemiec 9 maja 1945 roku, z gmachu dzisiejszego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Piastowskiej zaczęto nadawać komunikaty o zakończeniu wojny, wykorzystując radiowęzeł oraz sieć megafonów ulicznych. Za ich pośrednictwem przemówił po raz pierwszy do mieszkańców Opola starosta powiatowy Henryk Janus.

W tym okresie program ograniczał się do przekazywania komunikatów, odtwarzania muzyki z płyt oraz retransmisji programu ogólnopolskiego. W latach 1946 - 1947 zaczynały tworzyć się na terenie obecnego województwa zalążki radiowęzłów terenowych.

Równolegle z rozbudową radiofonii przewodowej trwały prace zmierzające do utworzenia w Opolu rozgłośni Polskiego Radia. Pracami nad organizacją centralnego studia dla całej Opolszczyzny zajęło się Państwowe Przedsiębiorstwo Radiofonizacji Kraju. W sukurs tym działaniom przyszedł Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju.

W efekcie tych działań 18 czerwca 1952 roku uruchomiono Ekspozyturę Polskiego Radia w Opolu z siedzibą w willowym budynku przy ul. Zajączka 5 w dzielnicy „generalskiej”. Uruchomiony program lokalny w wymiarze 15 minut dziennie, który przekazywano słuchaczom za pomocą radiofonii przewodowej.

Za dwa lata opolska ekspozytura otrzymała pierwszy radiowóz, wzbogacono program o audycje artystyczne.

W końcu 1955 roku przystąpiono do prac adaptacyjnych w budynku przy ulicy Piastowskiej 20, gdzie rozgłośnia mieściła się aż do czerwca 1994 roku.

W roku 1955 Komitet do Spraw Radiofonii Polskiego Radia wraz z Ministerstwem Łączności podjęły decyzję w sprawie przekształcenia Ekspozytury Polskiego Radia w Opolu w Rozgłośnię Regionalną Polskiego Radia.

W 1973 roku w Ośrodku Telewizji w Katowicach utworzono Redakcję Opolskich Programów Telewizyjnych. W 1976 roku została ona na stałe przeniesiona do Opola. W taki sposób Rozgłośnia Polskiego Radia w Opolu stała się Rozgłośnią Polskiego Radia i Telewizji.

Za przełomowy w dziejach Radia należy przyjąć rok 1976, kiedy za dewizy kupiono szesnastośladowy zestaw  do nagrań muzycznych i syntezator. W oparciu o te urządzenia można było dokonywać nagrań stereofonicznych. Pierwszy program stereofoniczny został nadany w Opolu 6 lutego 1974 roku.

8 czerwca 1993 rozpoczęto próbną emisję programu lokalnego na tak zwanej wysokiej częstotliwości 101,2 Mhz.

W 1994 roku przeniesiono rozgłośnię Radia Opole do nowej siedziby przy ul. Strzelców Bytomskich 8. W nowej siedzibie zainstalowano nowoczesny sprzęt do cyfrowej obróbki dźwięku, skomputeryzowano całkowicie emisję i nadawanie. Była to w  owym czasie najnowocześniejsza technicznie rozgłośnia w Europie.

Nie ma radia bez techniki

Radio Opole w swojej pracy stosuje wiele najnowszych rozwiązań i technologii. Wbrew pozorom nie są to tylko technologie sprowadzające się do pracy z dźwiękiem, chociaż naturalnie tutaj jest ich najwięcej. Do wszelkiej obróbki komputerowej dźwięku stosowane są rozwiązania światowych firm takich jak DIGIGRAM, Digidesign, Steinberg, MOTU, Jutel, IBM, Cisco zarówno w zakresie stosowanego sprzętu jak i oprogramowania. Na szczególną uwagę ze względu na stosowane opatentowane rozwiązania zasługują karty dźwiękowe PCX firmy DIGIGRAM. Stosowane technologie informatyczne bazują na systemach operacyjnych firmy Microsoft. W systemach sieciowych użytkowany jest także z powodzeniem system Linux.

Radio Opole posiada własny serwer poczty elektronicznej oraz serwer „WWW” na którym znajduje się strona internetowa Radia. W zakresie dostępu do internetu stosowana jest technologia BGP umożliwiająca jednoczesne korzystanie z kilku łączy internetowych. Taka technologia dostępu do internetu pozwala na szybki i bezawaryjny dostęp do światowej sieci.

W zakresie technologii produkcji dźwięku stosowane są głównie urządzenia firm SONY, Yamaha, Sennheiser, Shure. Ważnym elementem systemu audio jest router sygnałów audio amerykańskiej firmy Sierra Automated Systems. Jest to urządzenie do zarządzania i łączenia wszelkiego rodzaju sygnałów audio podłączonych do niego. Wykorzystuje magistralę SuperTDM o przepływności 1,25Gb/s. Konsoleta SONY, Yamaha, a od niedawna, zintegrowana z routerem konsoleta SAS w połączeniu z technologiami informatycznymi umożliwiają całkowicie cyfrowe przygotowanie i produkcję programu. Technologicznie Radio Opole przygotowane jest do emisji sygnału w sposób cyfrowy.

 

Jakość to podstawa!

Radio Opole jest pierwszą i bodajże jedyną rozgłośnią w Polsce, której 13.07.2005 r. został przyznany certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9001:2000 w zakresie „Tworzenia i rozpowszechniania programu regionalnego radia publicznego”. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością umożliwia rozgłośni nawiązywanie coraz lepszego kontaktu ze słuchaczami, pozwala ciągle doskonalić ofertę programową, a w konsekwencji stymulować pozycję Radia Opole na rynku nadawców radiowych. Certyfikat został przedłużony do 26.09.2017 roku.Logo Radia OpoleDrukuj , Pobierz jako plik PDF

       

Informacje o artykule

Wprowadził/a: Tomasz Turba

Data publikacji: 08 listopada 2010 21:07

Ostatnio zmieniał:

Data ostatniej zmiany: 01 grudnia 2014 13:57

Przeczytaj treść ponownie

Na antenie

Radio Opole do świtu

Radio Opole do świtu

00:00 - 06:00Agroradio

Agroradio

06:00 - 07:00Mamy weekend

Mamy weekend

07:00 - 10:00Bez ogródek

Bez ogródek

10:00 - 11:00Rodzice kontra dzieci

Rodzice kontra dzieci

11:00 - 13:00Opolskie da się lubić

Opolskie da się lubić

14:00 - 16:00Cały Nasz Sport

Cały Nasz Sport

16:00 - 20:00Twoja muzyka

Twoja muzyka

20:00 - 23:00Progresywna Zmiana Rocka

Progresywna Zmiana Rocka

23:00 - 01:00Pogoda Opole z serwisu