Przejdź do treści

Innowacje z pogranicza – informacje o projekcie
10 lutego 2015 17:06

Projekt „Innowacje z pogranicza - radiowa promocja innowacji na polsko-czeskim pograniczu" jest realizowany przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Opolu "Radio Opole" S.A. wraz z Partnerem Projektu Regionem Panda.

Główny cel projektu to współpraca transgraniczna w kontekście zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw innowacyjnych działających na obszarze pogranicza polsko-czeskiego.

Cele szczegółowe projektu to:

 1. Wzrost wiedzy na temat zasad prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej w kraju sąsiednim.
 2. Zainteresowanie innowacyjnych przedsiębiorców kwestią wejścia na rynek kraju sąsiedniego.

Grupy docelowe projektu

 1. Innowacyjni przedsiębiorcy z Polski i Republiki Czeskiej.
 2. Osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej w kraju sąsiednim.
 3. Osoby planujące rozszerzenie działalności gospodarczej w kraju sąsiednim.
 4. Mieszkańcy województwa opolskiego.
 5. Mieszkańcy krajów: Libereckiego, Kralowehradeckiego, Pardubickiego, Ołomunieckiego oraz Morawskośląskiego.

Numer i nazwa osi priorytetowej

Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki 22.2

Numer i nazwa dziedziny wsparcia

Rozwój przedsiębiorczości 22.2.1

Opis projektu

Uzasadnienie oraz opis realizacji projektu

Wspieranie działalności innowacyjnej w małych i średnich przedsiębiorstwach stanowi jeden z głównych celów polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Na pograniczu polsko-czeskim jednym z istotnych czynników ograniczających współpracę podmiotów gospodarczych w tym zakresie jest niedostateczna wymiana informacji na temat funkcjonowania przedsiębiorstw o charakterze innowacyjnym. W wyniku realizacji projektu powstaną narzędzia informacyjne umożliwiające promocję innowacyjnych rozwiązań w kraju sąsiednim (audycje na temat prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej w Republice Czeskiej emitowane w Polsce oraz strona internetowa o potencjale gospodarczym czeskich i polskich firm innowacyjnych). Wszystkie działania w ramach projektu podejmowane będą z uwzględnieniem zasady uczciwej konkurencji. Informacja o możliwości udziału w projekcie za każdym razem będzie wysyłana do wszystkich podmiotów działających w danej branży na pograniczu polsko-czeskim. Wszelkie działania promocyjne będą otwarte na udział wszystkich innowacyjnych podmiotów gospodarczych działających na rynku pogranicza polsko-czeskiego.

Opis działań projektu

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "Radio Opole" S.A.

A. Przygotowanie, produkcja i emisja audycji radiowych wraz z obowiązkowymi elementami wynikającymi z zasad promocji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej oraz zwiastunami programowymi. Razem 114 audycji:

 1. Felieton - "W poranku o ekonomii" 44 audycje
 2. Debata - "Rynek polsko-czeski"
 3. Publicystyka edukacyjna - "Wyzwania" 8 audycji
 4. Publicystyka edukacyjna - "Technologiczne trendy" 36 audycji.

B. Przygotowanie, produkcja i emisja edukacyjnych konkursów radiowych wraz z obowiązkowymi elementami wynikającymi z zasad promocji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej oraz zwiastunami programowymi: Konkurs edukacyjny "Innowacje z pogranicza" 114 audycji

C. Nagrody o charakterze innowacyjnym/technologicznym rozdawane w edukacyjnych konkursach radiowych mające zachęcić słuchaczy do poszerzania wiedzy w zakresie nowych technologii i współpracy transgranicznej: 114 konkursów x 4 nagrody

Region Panda

 1. Stworzenie polsko-czeskiej strony internetowej na temat transgranicznych projektów biznesowych o charakterze innowacyjnym, tematyki innowacyjności oraz aspektów prawnych związanych z prowadzeniem innowacyjnej działalności gospodarczej w Republice Czeskiej oraz Polsce. Na stronie internetowej będą publikowane audycje (w wersji audio oraz wersji tekstowej) przygotowane przez Partnera Wiodącego projektu (w polskiej i czeskiej wersji językowej).
 2. Przygotowanie źródeł oraz tematów do audycji, komunikatów sponsorskich oraz spotów reklamowych przygotowywanych przez Partnera Wiodącego (wyszukiwanie tematów, konsultacje treści, itp.).
 3. Organizacyjne i merytoryczne zabezpieczenie przyjazdów przedstawicieli Partnera Wiodącego – przede wszystkim dziennikarzy i specjalistów opracowujących audycje na terytorium Republiki Czeskiej.
 4. Wyszukiwanie czeskich stacji radiowych chętnych do emitowania audycji przygotowanych przez Partnera Wiodącego projektu.

Okres realizacji: do czerwca 2015 r.

Koordynator Projektu:

Elżbieta Jadczak

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "RADIO OPOLE" S.A.

ul. Strzelców Bytomskich 8

45-084 Opole

tel. 77 40 13 203

Więcej informacji na: http://www.e-inovace.eu/

 Drukuj , Pobierz jako plik PDF

       

Informacje o artykule

Wprowadził/a:

Data publikacji: 10 lutego 2015 17:06

Ostatnio zmieniał:

Data ostatniej zmiany: 24 lutego 2015 11:49

Przeczytaj treść ponownie

Na antenie

Radio Opole do świtu

Radio Opole do świtu

00:00 - 06:00Agroradio

Agroradio

06:00 - 07:00Mamy weekend

Mamy weekend

07:00 - 10:00Bez ogródek

Bez ogródek

10:00 - 11:00Rodzice kontra dzieci

Rodzice kontra dzieci

11:00 - 13:00Opolskie da się lubić

Opolskie da się lubić

14:00 - 16:00Cały Nasz Sport

Cały Nasz Sport

16:00 - 20:00Twoja muzyka

Twoja muzyka

20:00 - 23:00Progresywna Zmiana Rocka

Progresywna Zmiana Rocka

23:00 - 01:00Pogoda Opole z serwisu