Odwiedzili Górę Świętej Anny. Modlili się w intencji Górnego Śląska

- Góra Świętej Anny jest dla nas wyjątkowo ważna od kilkuset lat - mówią Ślązacy w tradycyjnych strojach, którzy przyjechali dziś (18.10) do sanktuarium na uroczystą mszę świętą w ich intencji. Homilię wygłosił śląską gwarą ojciec Atanazy Polanko, franciszkański misjonarz.

Wydrukowano dn.: 2020-05-31 09:21:46