Laureaci Opolskiej Nagrody Jakości wizytówką naszego regionu

Radio Opole S.A. dwukrotnie brało udział (w II i V edycji) w konkursie Opolska Nagroda Jakości organizowanym przez Opolską Izbę Gospodarczą – zdobywając wyróżnienie i tytuł laureata.

Konkurs ten jest okazją, by docenić organizacje produkcyjne, usługowe, użyteczności publicznej i edukacyjne, które na co dzień stosują metody pracy i systemy zarządzania jakością, jakie powinny stać się wzorem dla innych. Podstawowym warunkiem, jaki musi spełnić laureat, jest posiadanie wdrożonych albo będących w trakcie wdrażania certyfikatów ISO lub HACCP.

Wydrukowano dn.: 2019-07-16 04:54:17